Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Dåb

Barnedåb og navnegivelse

Som forældre vil man altid det bedste for sit lille barn! Derfor er det en rigtig god idé at forældre lader deres barn døbe i kirken. I dåben giver man barnet en ny og meget tryg dimension i livet: Vi lægger vort barn i Guds hænder og beder Ham beskytte og skærme vores lille guldklump. Intet kan være bedre for barnet...

Netop i Helligåndskirken gør vi meget ud af dåben - for at sikre, at dåben bliver en helt særlig oplevelse for familien. Se nogle af de billeder og fortællinger, der ligger her på siden om dåbshandlingen.

Man henvender sig til kirkekontoret inden 6 måneder efter barnets fødsel. Ved bestilling af dåb opgives navn og adresse på mindst to faddere. Præsten aflægger besøg i hjemmet eller I kan mødes i kirken før dåben.

I er meget velkommen til at tage kontakt til en af kirkens præster eller til kontoret - hvis I kunne tænke jer en lørdagsdåb. Vi tilbyder lørdagsdåb ca. en gang om måneden.

Som sagt: Barnedåb i Helligåndskirken er en særlig oplevelse. Vi har procession af børn, der bærer lys ind foran barnet, der skal døbes. Barnet får et dåbslys med hjem, tændt ved kirkens dåbsstage. Derudover får barnet et skriftsted, og præsten holder en lille tale om dåbens særlige betydning. Dåbsforældrene får også en lille dåbspakke - med noget til barnet, søskende, forældre, bedsteforældre og faddere.
Det forventes, at barnet, dets forældre samt de øvrige dåbsgæster deltager i hele gudstjenesten.

Det er ikke tilladt at fotografere eller videofilme under gudstjenesten, men der er rig lejlighed til at fotografere efter gudstjenesten.

Til forældre

Hent inspiration og gode ideer fra en god hjemmeside fra Danmarks Kirkelige Mediecenter


Indmarch med lysbærere

Dåbsprocession - en festlig optakt

Man møder op i kirken ca. 15 minutter før gudstjenesten indledes dvs. kl. 10,15. 

Kl. 10,30 stilles dåbsprocessionen op. Lysbørnene går først, derefter børnene, der bæres til dåben og sidst præsten.

Den festlige indmarch sker mens orgelet spiller eller koret synger .

Dåb i Helligåndskirken er altid en fest.,

 

Lysbærere - er tegn på, at dåb og lys hænger sammen

Børnene, der bærer lysene ved indgangsprocessionen, stiller sig nu med deres lys ved døbefonten.

Under den første salme går de med kordegnen ud i et baglokale og slukker deres lille lys og kan så sætte sig ind til Mor og Far igen.

Men ved denne lejlighed skulle den ene lysbærer lige hjælpe med at tænde adventskransen først! 


Dåbens betydning

Præsten beder en bøn og læser om dåbens betydning

Selve dåbshandlingen finder sted efter 2. Salme. Dåben indledes med, at præsten beder en bøn for dåben, derefter læser han to citater op fra Ny Testamente, der handler om dåb, hvorunder menigheden rejser sig. Efter ordene "så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn" kommer første barn op. Barnet bæres med hovedet på venstre arm. Sædvanligvis går forældre og faddere op til døbefonten. De børn der er til stede ved gudstjenesten indbydes også til at komme op og se nærmere på. 


Dåben

Selve dåben - i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn

Præsten indleder dåbshandlingen med at tegne med hånden kors for ansigt og bryst af barnet under ordene: "Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og dit bryst til et vidnedsbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. 

Derefter spørges der om barnets fulde navn. Så følger tilspørgslen til trosbekendelsens 4 led og sluttende med "vil du døbes på denne tro?". Den, der bærer barnet svarer ja til disse 5 spørgsmål, hvorefter barnet døbes under navnsnævnelse med 3 håndfulde vand og ordene "jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.


Velsignelse af barnet

Med hånden på barnets hoved

Barnets hoved tørres, og præsten lægger sin hånd på barnets hoved og udtaler: "Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu til evig tid! Amen."

Dersom der er flere børn, der skal døbes, går første hold ned og tager plads og næs


Dåbslys og skriftord

Særligt for Helligåndskirken er overrækkelse af dåbslyset som er en gave fra kirken. Forældrene vælger selv, hvem de vil have til at tænde dette lys for deres barn. Det kan feks være en søskende, en af fadderne eller et andet familiemedlem. Den person, som forældrene udpeger, kommer da op til døbefonten får rakt et lys med stage. Dette tændes da ved dåbsstagen og overrækkes til en af forældrene.

Det kan være en søster, bror, fætter, kusine, onkel, faster morfar eller farmor der tænder dåbslyset. Det aftaler forældrene med præsten ved samtalen forud for dåben.

Forældrene sidder da med lyset tændt lidt, da vi herefter synger en lille moderne salme om det med at tænde lys ved barnedåben. 

Derefter læses et skriftsted op for hvert barn, og der holdes en lille dåbstale.


Fadervor og faddertiltale

Forpligtelsen, som knyttes til dåben

Når alle børn er døbt bedes fadervor i kor.

Herefter beder præsten forældre og faddere og at rejse sig og udtaler ordene om, at barnet skal oplæres i den kristne tro og lære hvad det vil sige at være døbt, -den forpligtelse som fadderne i tilfælde af forældrenes død overtager.

I denne forbindelse overrækkes en "dåbspakke" fra Helligåndskirken med noget til barnet, forældrene, bedsteforældrene og fadderne.

Om faddere - fra Kirkeministeriets hjemmeside:

Når dit barn skal døbes, skal du vælge mellem to til fem personer, der skal være fadder. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. Det er forældrene der bestemmer, hvem der skal være faddere.

Du skal oplyse præsten eller kirkekontoret om deres navne og adresser.

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. 

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år. Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere, om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder.

En gudmor eller gudfar er typisk en af fadderne. Ofte er det gudmor eller gudfar, som bærer barnet til dåben. Men det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer barnet selv.

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.


Tillykke med guldklumpen!

Præsten lykønsker forældrene med guldklumpen

- og gudstjenesten fortsætter

I Helligåndskirken forventer vi, at alle bliver til gudstjenesten er forbi, men for børnene er der mulighed for at deltage i børnepasning ude i dåbsventeværelset lige efter barnedåben.

Dåb betyder:

  • Barnet bliver et Guds barn
  • Barnet skænkes syndernes forladelse
  • Barnet indeholdes i håbet om opstandelsen og det evige liv
  • Barnet bliver medlem af menigheden