Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Frivillige

Frivillige i Helligåndskirken – en del af vores historiske DNA

Det er umuligt at tænke Helligåndskirken – uden at tænke masser af dejlige frivillige, som er meget forskellige, en broget mangfoldighed, fra mange forskellige baggrunde, med meget forskellig bærekraft og overskud. Det er en kæmpe styrke, som aldrig må slippes.

Derfor skal Menighedsrådet (MR) og hver enkelt medarbejder

 • dels ville de frivillige,
 • dels ville inddrage de frivillige
 • og dels ville give dem plads i konstruktiv dialog og forståelse.

Det handler simpelt hen om vores eksistens som den kirke, vi er og gerne fremefter vil forblive at være: En kirke bygget af levende sten – hvor hver enkelt har samme værdi i lyset fra evangeliet.

 

Hvor mange frivillige har vi i Helligåndskirken?

Provstiet har bedt alle sognene i Aarhus Vestre Provsti lave en opgørelse over alle vores frivillige. Helligåndskirkens menighedsråd har netop drøftet vores opmåling af frivillige, og denne opgørelse viser:

 • Små 200 frivillige personer – til stort og småt
 • I alt er der pr. år godt 500 situationer i kirken, hvor der er behov for en eller flere frivillige
 • Hver frivillig lægger i gennemsnit 64 årlige frivilligheds-timer i kirken
 • Alle frivillige er i gennemsnit engageret i 2,9 ting som frivillig
 • I alt lægges i Helligåndskirken 11.473 frivillige timer
 • Det svarer til 6,74 fuldtidsstillinger!
 • Det kalder på respekt - og TAK!

 

Opgaver for frivillige - vi har altid behov for flere!

Opgaver som kan løses af frivillige er mangfoldige – og nuancerede og markant forskellige i både indhold, omfang og kvalitetskrav.

Der er opgaver, hvor alle interesserede vil kunne bidrage efter ønske og behov

 • Praktiske opgaver ved julemarked, klubbernes dag, klubber og uddeling af kirkeblade, oprydning, opstilling af stole/borde, P-vagt ved jul og konfirmation o.l.
 • Bagning til arrangementer
 • Stå for begravelseskaffe o.l. (i nogle situationer kan dette honoreres en smule)
 • I det hele taget det almindelige korpsånds-træk i mange sammenhænge mellem frivillige og medarbejdere.

Der er opgaver, hvor en række vil kunne trække efter ønsker og behov, og hvor man stiller sine kompetencer til rådighed for fællesskabet i større eller mindre grad

 • Køre kirkebil
 • Udvalgsarbejde i klubber
 • Økonomiopgaver ved sogneindsamling, julemarked o.l.

Der er opgaver, hvor vi trækker på en særlig specifik professionel kompetence hos en frivillig

 • Hjælp ved undervisningsopgaver (fx minikonfirmander)
 • Korrekturlæsning af kirkeblad, programmer og tekster til hjemmesiden
 • Faglige kommunikationsmæssige opgaver (video, presse, medier)

Intet er finere end andet.

En vigtig pointe i Helligåndskirken er netop, at man kan bære, hvor man har vilje, lyst og mulighed for at opfylde nogle vigtige behov for helheden.

Læs Helligåndskirkens "Frivillige-politik" her.

Se et katalog over diverse frivillig-opgaver i Helligåndskirken: Hvad kunne du tænke dig? Læs

Og så har Menighedsrådet arbejdet med gode idealer for frivillige - oplæg til drøftelse. Læs

Hvis du kunne tænke dig at være frivillig ved Helligåndskirken, så kontakt en af præsterne - eller sognemedhjælperne.