Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Stillingsopslag: Fuldtids barselsvikar for kirketjeners barselsvikar pr. 1. november 2020

Et spændende job, som kræver ordenssans, overblik, engagement, lyst og vilje til at arbejde sammen med mange frivillige - og godt humør.

Helligåndskirken søger fuldtids barselsvikar for kirketjeners barselsvikar

 

Helligåndskirken søger barselsvikar for kirketjener med tiltrædelse pr. 1. november 2020 og forventeligt til 31. marts 2021.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Og på grund af ekstremt mange aktiviteter i vores kirke har vi prioriteret at have to kirketjenere.

 

Vi forventer, at du er:

 • serviceminded, imødekommende og har situationsfornemmelse
 • selvstændig og selv kan tilrettelægge din arbejdsdag
 • proper med syn for rengøringsbehov og -standard
 • minutiøs, kan prioritere og har godt overblik
 • praktisk anlagt, så du kan have ansvar for teknik og kan håndtere AV-udstyr og er arbejdsom med hænderne skruet godt på
 • holdspiller, som kan samarbejde til alle sider – også med de mange frivillige, og kan inddrage relevante til rette tid
 • loyal og humoristisk
 • erfaren bruger af IT (vi har elektronisk kalender, vi bruger mails og godkender bilag elektronisk)
 • sprogligt velfunderet og taler/skriver klart og forståeligt dansk

 

Vi kan tilbyde:

 • et spændende job, som er ”mere end et job” – snarere en livsstil
 • et dynamisk arbejdsmiljø præget af samspil og engagement
 • et godt arbejdsfællesskab med kolleger og masser af frivillige
 • en ledelse, som lægger vægt på uddelegering og ansvar.

 

Her på kirkens hjemmeside finder du også de faglige og personlige kompetenceprofiler, som du sammen med ansøgningen skal udfylde.
En forudsætning for at komme i betragtning til stillingen er at kompetenceprofilerne er medsendt.
Hent dem her - udfyld dem og vedhæft dem din ansøgning.

 

Stillingen er indplaceret i kirketjenernes løninterval. Årslønnen aftales inden for intervallet 249.025 – 321.112 kr. (31.3.2012-niveau). Vi agter at lægge os på fikspunktet, som er 249.025 kr. (31.3.2012-niveau). Der er rådighedstillæg på 23.500 kr. (31.3.2012-niveau) knyttet til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Ansættelse sker af Helligåndskirkens menighedsråd ved Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Aarhus V. Men gennem vores aktive engagement i Aarhus Vestre Provsti kan der på visse områder være pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og offentlige ansattes organisationer, OAO-S fællesoverenskomsten, og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen hos Menighedsrådets kontaktperson Poul Langagergaard, 6166 1242.

Ansøgningen stiles med relevante bilag til: poul@langagergaard.dk – senest tirsdag d. 1. september 2020 kl. 12.00.

Der forventes samtaler med de udvalgte kandidater torsdag d. 17. september 2020 efter kl. 09.00 og fremefter. De udvalgte får indbydelse direkte.

 

Helligåndskirken

www.helligandskirken.dk

Torpevænget 1, 8210 Aarhus V.

Helligåndskirken er en kirke med rigtig mange aktiviteter hver uge. Ca. 18 arrangementer om ugen, gennem 44 ugentlige timer og med ca. 1.000 deltagere pr. uge. Og et stort antal frivillige, som løfter med.

Vi prioriterer medarbejdere, som kender folkekirken og dens arbejde inde fra, er top-engagerede i kirkens liv og vækst og som vil medvirke til at udbygge og befæste vores kirkes indsats i lokalområdet.

Hent hele opslaget som word-fil her.

Del dette: