Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kristendomskursus

ÅRETS TEMA for Kristendomskursus 2020: Gudstjenesten

(Hent hele programmet som PDF - klik)

Vores gudstjeneste åbner en låge til Guds vidunderlige verden

Hvornår er det, man opdager allermest, hvad min tommelfinger betyder for mig? Jo, det er, når jeg har brækket den eller mistet den.

Gennem en lang Corona-periode i F2020 har vi ikke haft mulighed for at holde gudstjenester i landets kirker, og så har vi for alvor opdaget, hvad vi har savnet. Længslen har stået malet hen over mange fra menigheden, når vi har talt sammen. Og glæden ved igen at begynde så småt og på afstand var stor!

Og netop gudstjenesten er jo det samlende hovedpunkt for os alle som menighed. Vi kan være optaget af mange aktiviteter i og ud fra kirken og dermed være spredt meget gennem ugens dage – men gudstjenesten er stedet, hvor vi alle kommer sammen, møder hinanden, inspireres i dialogen og tanker op til tak og glæde.

Den lutherske gudstjeneste er jo en Ordets Tjeneste. Guds Ord giver liv og trøst, styrke og inspiration til at arbejde gennem ugens dage.

Om de første kristne hedder det sådan i Apostlenes Gerninger, kapitel 2 vers 42: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne."

 

Det er disse fire vigtige elementer i Gudstjenesten, vi skal tage fat på ved de fire aftener:

 

1. aften: Forkyndelsen

Den lutherske gudstjeneste – specifikt som Ordets tjeneste: Hvad er forkyndelsens indhold og nerve, bibelteksterne fra både det gamle og det nye testamente, prædiketeksterne

 

2. aften: Bønnerne

– er der mange af i en hel gudstjeneste, hver med sit præg og sigte, og helt specifikt skal vi her samles om den mest centrale bøn: Fadervor

 

3. aften: Lovsangen

– fra Davids Salmer og fra vores egen salmeskat. Et vigtigt tema i gudstjenesten er lovsangen, som altid er centreret om Gud og Guds værk i verden

 

4. aften: Nadveren

– og fællesskabet om Bordet, fra et måltid med 3.500 år på bagen via Jesu indstiftelse i påsken til den kristne nadver hos os i Helligåndskirken.

 

Velkommen til enhver.

 

Mulighed for bedre at forstå – og drøfte…

 

Detailprogram

 

22. september: Forkyndelsen (ved Poul Langagergaard)

Det var helt almindelige mennesker, der var samlet omkring Jesus for ca. 2.000 år siden, og som Jesus sendte afsted ud i hele verden for at forkynde med ord og med handlinger. Og deres mission blev til en verdensomspændende kærlighedens revolution – fokuseret på den opstandne Jesus Kristus. Med det budskab og sendt af denne Guds Søn og rustet med Guds Ånd som gave, gav de Kirken liv og mæle! Det er den livsstrøm, kirken i dag er sat ind i…

Tekst: Første Johannes’ Brev, kapitel 1 vers 1-10.

 

6. oktober: Fadervor (ved Marie Petersen)

Fader Vor er Jesu egen bøn til os. Det er altså en bøn, vi har fået givet af Jesus selv. Den eneste bøn vi behøver, mener nogen. Fader Vor er den bøn, som kan bedes alene, når vi er løbet tør for andre ord eller ikke har nogen. Den kan bedes i kirken og få os til at føle os som en del af et fællesskab, og den er båret af at være blevet bedt op igennem tiden af alle slags mennesker på alle slags sprog. Det er en bøn, vi er fælles om.

Tekst: Matthæusevangeliet, kapitel 6 vers 5-13.

 

20. oktober: Lovsangen (ved Torben Tramm)

Lovsangen er menneskets svar på Guds godhed imod os. Derfor har lovsangen fra begyndelsen været en vigtig del af gudstjenesten. Da Maria hørte Gabriels budskab, var hendes svar lovsang. Når vi modtager budskabet om Guds frelse, bliver vi glade – og den glæde må udtrykke sig i sang. Salmerne er en stor del af gudstjenesten, og de udtrykker både vores glæde og vores tro.

Tekst: Salmernes Bog 103.

 

3. november: Nadveren (ved Marie Petersen)

Når vi knæler ned sammen omkring alterbordet, bliver det kristne fællesskab og det enkelte menneskes ligeværd tydeligt. Samtidigt er det også her vi tilsiges syndernes forladelse, og der hvor Gud er virkeligt til stede. Nadverens oprindelse er forankret i det jødiske påskemåltid og har samtidigt fået en helt ny og særlig betydning med Jesu indstiftelse af den kristne nadver Skærtorsdag inden tilfangetagelsen og korsfæstelsen. Tekst: Matthæus kapitel 26 vers 17-30

 

 

Tilmelding:

Senest 6. september 2020

 

Pris:

Prisen er 250 kr. for hele forløbet, som betales ved tilmelding eller senest første gang. (For enkelt-aftener: 75 kr. pr. aften).

Prisen dækker:

 
  • Mad, kaffe, oplæg og materiale som uddeles
 

 

Aftenens forløb:

 
  • Varmt mad kl. 18.00
 
 
  • Oplæg fra Marie, Torben eller Poul
 
 
  • Drøftelse i grupper, opsamling fra grupper
 
 
  • Kaffe og afrunding kl. ca. 21.15.
 

 

Adresse:

Torpevænget 1

8210 Aarhus V

Tlf.: 86 15 18 88

kontor@helligandskirken.dk  

(Enkeltaftener - koster 75 kr. pr. person - tilmelding nødvendigt mindst 5 dage før!)

Kristendomskursus

Ingen begivenheder fundet.