Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Kristendomskursus

Kristendomskursus 2019

ÅRETS TEMA: Paulus – verdens første kirkegrundlægger i hedningeland

Paulus – ham med kærlighedens lovsang, de mange tusinde kilometer på apostlenes heste, hans mission og alle de kristne menigheder, som han grundlagde i Lilleasien og Grækenland, i Rom og på småøer i Middelhavet. Og han kommunikerede aktivt med dem alle. Hans breve er fortsat læsning ved vores kristne gudstjenester, ”Epistelen skriver apostlen Paulus…”.

To skikkelser i apostelkredsen omkring Jesus og den første kristne kirke skiller sig markant ud: Peter – og Paulus.

Peter, som har fulgt Jesus, fra han forlod sin fiskerbåd og blev discipel og siden markant trådte frem som den reelle leder af den første kristne kirke. Ham har vi haft fokus på i denne sammenhæng før, så i dette års kristendomskursus lader vi lige Peter hvile en smule.

Paulus, som ikke havde fulgt Jesus, men var uddannet jødisk rabbiner, den ivrigste kristenforfølger og modstander af alt, som havde udspring fra ham Jesus fra Nazaret. Og så pludselig en dag, da han var på vej til at fange og likvidere nogle kristne grupper i Damaskus, da mødte han meget håndgribeligt Jesus, den Opstandne. Det blev et vendepunkt, og fra den dag viede han sit liv til at piske det klassiske romerske rige rundt for at forkynde for jøder og hedninger, lavt placerede og højt placerede: Jeg har mødt Jesus! Og denne Jesus kan alle og enhver møde og etablere en livgivende relation til i vores kristne kirker!

Det blev vores held. Derfor er der også en kirke her, Helligåndskirken.

Vi vil opleve, at alle sådanne temaer – er super aktuelle i dag.

 

4 aftener med hver sit tema - om Paulus

Torben Tramm, 17. september:

Paulus’ baggrund som ivrig jøde og nidkær kristenforfølger – hans omvendelse og virke, kort om hans mission, hans mange rejser frem til sin død.

Denne første aften sætter en ramme og et perspektiv på Paulus. Hvad skete der med denne kristenforfølger, som blev kirkens første og største missionær? Og hvilke konsekvenser fik det så?

Hans liv og forkyndelse var et liv i kamp på mange fronter, især de tre, som vi skal behandle de tre næste aftener: 1) Hedninger, som omvender sig til Kristus, skal ikke først blive jøder for at være med i den kristne kirke! 2) Front mod den bogstav-lov-tro, som hos nogle gamle jøder blev en næsten overtro på egne gerninger i stedet for den gave, som selve evangeliet er! 3) Front mod de spirituelle og ”nyreligiøse” tendenser til at løsrive troen på Kristus fra det meget håndgribelige som fx dåbens gave!

Tekst bl.a.: Ap. Gerninger kap. 9.

Poul Langagergaard, 1. oktober:
Paulus I, Det brede perspektiv for Paulus: Hedninger og jøder. Troen på Kristus bryder grænser ned og åbner døren til Guds verden – for alle! Paulus og Barnabas virker sammen. Apostelmødet – knald eller fald for Guds evangelium!?

Paulus var jøde, rettroende jøde, rabbiner og skriftlærd – men fik hele sit liv og sin teologi lagt om efter det skelsættende møde med den Opstandne Kristus. Derfor kunne han møde jøder på deres hjemmebane, han kendte de jødiske skrifter, også deres håb om den kommende Messias. Men hans virke var også blandt hedninger, som aldrig havde mødt eller hørt noget om den ene og sande Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Jesu Kristi og vor Far! Det blev en stor del af hans hjerte: at række Guds gode nyheder til sådanne hedninger som os. Og hans grundtanke var: Hedninger, som møder evangeliet, skal ikke omvejen omkring jødedommen for at blive rigtige kristne! Apostelmødet i ca. år 50 var nok det tætteste, vi var på en kirkesplittelse i den første kristne kirke. Hvad skete der dog?
Tekst bl.a.: Ap. Gerninger kap. 15.

 

Torben Tramm, 22. oktober:

Paulus II, Kampen mod dem, der er ”forhekset af loven”, Galatermenigheden, vejen til evangeliets befrielse. Den rette dosering af Lov og Evangelium.

Hvis man vil gå lovens vej og prøve at handle sig til frelse med Gud: hvis jeg gør så og så meget, vil du så frelse mig? Så taber man alt.

Der var sket det frygtelige, at nogle af de nye menigheder i Lilleasien blev inficeret af nogle selvudnævnte prædikanter, som ville have menighederne til at gå lovens vej – i stedet for evangeliets vej. Dem tager Paulus her et ordentligt opgør med. Læringen for os er, at vi må lære at skelne ret mellem Loven og lovens plads – og så Evangeliet og evangeliets plads.

Tekst bl.a.: Galaterbrevet kap. 1-3.

Poul Langagergaard, 12. november:

Paulus III, Kampen mod dem, der ”åndeliggør” og spiritualiserer sig væk fra det enkle, konkrete evangelium, skænket og delagtiggjort i dåben… (Efesus, og Kolossæ, gnosticismen).

Der kom på den tid en verdensomspændende bevægelse, en slags nyreligiøs bevægelse, som søgte at blande alt op i en pærevælling, den hed Gnosticismen. Det var en åndsstrømning, en slags filosofi med stærk appel snart til løssluppenhed, snart til askese. Fælles var, at den spiritualiserede alt væk fra Guds tale om Jesus Kristus, sand Gud og sandt menneske, og fjernede fokus fra Guds håndgribelige indgreb ved dåben. Det hele blev tomt tankespind. Det gjorde Paulus kraftigt op med bl.a. i brevene til menighederne i Efesus og Kolossæ. Og det er brandaktuelt for os – netop i dag. Mange ting kan næsten læses ud af aviserne i dag…

Tekst bl.a.: Kolossenserbrevet kap. 1-2.

 

Prisen

Prisen for alle 4 aftener som en pakke:

•      Varmt måltid mad

•      Oplæg, materialer og godt fællesskab

•      Kaffe

I alt: 250 kr. Betales ved tilmelding eller senest første aften.

 

Tilmelding


Til kirkens kontor snarest og senest 8. september 2019

Tlf. 8615 1888 - mail: kontor@helligandskirken.dk  

(Enkeltaftener - koster 75 kr. pr. person - tilmelding nødvendigt mindst 5 dage før!)

Kristendomskursus

Ingen begivenheder fundet.